Tanec a pohyb - pro děti a mládež

tanečně-pohybový program pro děti prázdné

Nabídka zábavných a vzdělávacích programů je zaměřena na 4 cílové skupiny:

 • mateřské školy
 • základní školy, 1. stupeň
 • základní školy, 2. stupeň
 • střední školy
prázdné prázdné

Hlavní cíle pro děti:

Hlavní cíle pro mládež:

prázdné prázdné
 • maximum smyslových prožitků
 • správné držení těla
 • svobodné pohyby
 • uvolnění citové a fyzické energie
 • hudební cítění a rytmus
 • vnímání prostoru
 • tanec jako zážitek
 • radost z pohybu
 • podpora imaginace
 • tanec je příběh
 • nové znalosti, poznávání cizí kultury
 • spolupráce s ostatními
 • komunikace
 • usměrňování energie
 • koordinace pohybů
 • vnímání prostorových vztahů
 • přijetí vlastního těla
 • stylizace pohybu
 • propojení pohybu a hudby
 • vyjadřování emocí
 • odstraňění studu


Děti jsou ve všech nabízených programech zapojovány, nejedná se tedy o pasivní představení. Všechny programy lze časově přizpůsobit vašim podmínkám. Lze pracovat i s početnějšími skupinami, údaje níže uvedené berte jako ideální.Kalo a Tilo

tanečně-pohybový program pro děti

Cílová skupina:

prázdné

MŠ, 1. stupeň ZŠ

Velikost skupiny:

max. 20

Délka trvání:

cca 1 hodina

Požadavky:

dostatek prostoru

Obsah a přínos:

Úvodní tanec s maskou. Následuje pohádkový příběh o vzniku hudby a tance. Vypráví o dvou dětech, které se vydají na dlouhé putování za štěstím pro svou vesnici. Děti získají povědomí o existenci jiné kultury, o jiných hudebních nástrojích. Naučí se sjednotit ve skupině a rytmu. Připomenou si smysl pohybu a propojení s hudbou. Jednoduchá identifikace dětí s postavami příběhu. Děti zjistí, že příběh můžeme vyprávět pohybem (střídání vyprávění s pohybem). Využití nejrůznějších hudebních nástrojů pro zvýraznění atmosféry a pohybu. Podpora fantazie zasazením prvků příběhu do reálného života. Kontaktní zkušenosti mezi dětmi. Dále platí obecné cíle pro děti, viz výše.Safari

tanečně-pohybový program pro děti

Cílová skupina:

prázdné

MŠ, 1. stupeň ZŠ

Velikost skupiny:

max. 20

Délka trvání:

cca 45 minut

Požadavky:

dostatek prostoru

Obsah a přínos:

Kouzelník vypráví příběh o zvířatech africké fauny, jak ke svému zabarvení přišla. Zprvu děti kompletují barevné vzory a zvířata, kterým náleží. Následně jsou zvířata představena básničkou. Každé z nich vyniká určitou vlastností. Ta je vyzdvihnuta použitím druhého extrému, děti si vyzkouší oba protiklady pohybem s pomocí rekvizit. Zároveň se děti naučí pozorovat své okolí a nacházet inspiraci k pohybu kolem sebe. Na závěr mohou děti (podle věku a konkrétní situace) nakreslit vlastní vzor - vymyšlené zvířátko, nebo vytvořit jedno společné zvíře. Poté společný improvizovaný pohyb tohoto fantaskního zvířete. Rekvizity, pomůcky. Dále platí obecné cíle pro děti, viz výše.Faree

tanečně-pohybový program pro děti

Cílová skupina:

prázdné

2. stupeň ZŠ, SŠ

Velikost skupiny:

max. 40, ideálně sudý počet

Délka trvání:

cca 1 hodina, na požádání lze prodloužit

Požadavky:

dostatek prostoru

Obsah a přínos:

Na úvod tanec masky. K tanci hraje živá hudba. Jednoduchý tanec pro kluky a holky. Dívky se naučí jiné prvky než chlapci. Celkově se skupina stmelí. Jedinci jsou přinuceni komunikovat a brát ohled na ostatní. Výborný způsob jak vyzkoušet jiný druh komunikace. Získávání nových poznatků o cizí kultuře, tradici, roli tanečníka. Hudba zde dostává jiný rozměr (vs, reprodukovaná hudba). Rozšíření pohybového slovníku, kvalita pohybu. Na závěr možná improvizace, sólový tanec. Dále platí obecné cíle pro mládež, viz výše.Fatu

tanečně-pohybový program pro děti

Cílová skupina:

prázdné

MŠ, 1. stupeň ZŠ

Velikost skupiny:

max. 20

Délka trvání:

cca 45 minut, na požádání lze prodloužit

Požadavky:

dostatek prostoru

Obsah a přínos:

Příběh děvčátka jménem Fatu, která navštíví různé kontinenty světa. Vyprávění propojené s pohybem. Rekvizity a tanec s kostýmy. Dále platí obecné cíle pro děti a mládež, viz výše.
Pohybové hrátky

tanečně-pohybový program pro děti

Cílová skupina:

prázdné

ZŠ, SŠ

Velikost skupiny:

max. 40, ideálně sudý počet

Délka trvání:

cca 1 hodina, na požádání lze prodloužit

Požadavky:

dostatek prostoru

Obsah a přínos:

Soubor pohybových her čerpající z taneční terapie a dramaterapie. Celkové zaměření pro skupinu lze přizpůsobit vašim požadavkům. Můžete zvolit např. cíle: spolupráce ve skupině, komunikace, podpora skupiny, relaxace apod. Dále platí obecné cíle pro děti a mládež, viz výše.

Další programy najdete v sekci "artefiletika".
(c) 2010 Marcela Sovadinová, Pavel Nowak