Artefiletika

artefiletika

Artefiletika je tvořivou cestou a zážitkem, formou výchovy, která vychází z vizuální kultury a dalších expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). V artefiletice je kladen důraz na prožitek.

Výtvarná tvorba je svobodnou a spontánní formou osobního projevu a zároveň hlubokou relaxací. Může se stát vaší každodenní zábavou a potěšením. Protože verbální komunikace nám často vztahy mezi námi komlikuje, využijeme výtvarné prostředky, které ulehčují mezilidskou komunikaci, kdy prostřednictvím výtvarného artefaktu můžeme vypovídat o věcech, které jsme doposud nedokázali pojmenovat a vyjádřit slovy. Je to nenásilný způsob osobní transformace a zároveň kreativní trávení volného času.

Každý si může odnést zážitek a třeba nový postoj na svět uvnitř i kolem sebe. Skupinová setkávání poskytují výhodu ve vzájemné podpoře, umožňují si povídat o tématech nebo případných problémech. V rámci artefiletiky se členům skupiny se může dostat nestranného pohledu a více názorů na řešení. Jakou měrou se budete zapojovat, záleží jen na vás. Ráda budu vaším průvodcem.

Na všech setkáních je k dispozici široký výběr výtvarného materiálu, který je vždy v ceně. Technikám se meze nekladou, kreativitě jsou dveře do široka otevřeny. Svá díla si samozřejmě můžete odnést s sebou domů.
(c) 2010 Marcela Sovadinová, Pavel Nowak