Bubnování - pro dospělé

Programy lze různě kombinovat, natahovat i zkracovat dle individuální domluvy.


Mande

Mande

Vyprávění o lidech, kteří nejvíce ze všeho k životu potřebují vodu, víru a hudbu. To ostatní, už buď přijde nebo nepřijde. V roce 2005, 2009 a 2010 se Pavel Nowak vypravil do Guinei a Mali v západní Africe, aby studoval místní hudbu, tradice a kulturu. Potkal se s těmi největšími mistry hry na buben djembe, viděl tradiční rituály a slavnosti a nahlédl do běžného nelehkého života místních lidí. Zajímavé vyprávění s videoprojekcí a ukázkou tradičních hudebních nástrojů.

V případě zájmu je možné si na závěr zabubnovat.

(bubny jsou k dispozici k zapůjčení, dataprojektor k projekci, doba trvání cca 60-180 min., cena dle domluvy)


Bubnování pro pedagogy nebo zaměstance firem (teambuilding)

Bubnování

Bubnování, rytmická a psychomotorická cvičení a zpěv pro pedagogy na školách, učilištích a firmách. Pomocí bubnů a rytmů se pokusíme stmelit a odreagovat Váš pedagogický sbor a zaměstnance. Použité techniky lze převést i do výuky či volnočasových aktivit studentů.

(k dispozici je 25 bubnů k zapůjčení, doba trvání cca 60-180 min., cena 1000 Kč/60 min. + cestovné)




Slavnost (drumcircle)

Drumcircle

Pomocí bubnů a jiných hudebních nástrojů a hlasu si zamuzicírujeme, odreagujeme a poznáme, jaké to je, vytvářet společně hudbu. Vytvoříme jednu velkou bubenickou kapelu. Vlastní nástroje vemte s sebou.

(k dispozici je 25 bubnů a jiných perkusivních nástrojů k zapůjčení, doba trvání cca 60-180 min., cena 1000 Kč/60 min. + cestovné)





Bubenický workshop na africké bubny djembe

Bubenický workshop

Náplní kurzu budou základy hry na djembe. Technika úderů, rozvoj správné motoriky rukou, základní pravidla rytmu, doba, cyklus, posloupnosti, hra ve skupině, bodypercussion, západoafrické rytmy a píseň. Workshop je určen jak pro úplné začátečníky, tak i mírně pokročilé hráče na jakýkoliv hudební nástroj, kteří si chtějí osvojit zvládání rytmu a hry na djembe, nebo se jen tak netradičním způsobem odreagovat.

(k dispozici je 25 bubnů k zapůjčení, doba trvání cca 60-180 min., cena 1000 Kč/60 min. + cestovné)





Další programy najdete v "hudba".




(c) 2010 Marcela Sovadinová, Pavel Nowak