Bubnování - pro děti a mládež

Programy lze různě kombinovat, natahovat i zkracovat dle individuální domluvy.

Naše programy jsou přizpůsobeny pro všechny věkové skupiny dětí a mládeže.

V případě většího počtu dětí je možnost slevy.


Buben ve školce

Děti se zábavnou formou seznámí s africkými bubny Djembe. Vyzkouší si koordinaci pravé a levé ruky a schopnost koncentrovat se. Zažijí kontakt s přírodními materiály (kůže, dřevo) a jejich zvukem. Pomocí hudebních her si vyzkouší roli vedoucího skupiny i roli opačnou, kdy mají správně reagovat na povely vedoucího. Ale především si odnesou zážitek ze společného muzicírování, zpěvu a tance. V programu jsou zahrnuty prvky hudební výchovy a muzikoterapie.


Bubny a děti, Kouzlo rytmu

Bubny a děti, Kouzlo rytmu

Bubnování na bubny formou workshopu - technika, cvičení a hry s rytmem a pohybem, kordinace těla, cvičení pozornosti a naslouchání, důležitost každého jednotlivce a podpora ostatních, hra a spolupráce ve skupině, hudební paměť, zvládnutí jednoduchých rytmů a polyrytmů, bubnování a zpěv.

(k dispozici je 25 bubnů, doba trvání cca 30-180 min., cena 40 Kč/dítě)
Jak přišel buben k lidem

Jak přišel buben k lidem

Ztvárnění africké pověsti s aktivním zapojením dětí v duchu hereckém, hudebním a tanečním, s prvky dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie.

(doba trvání cca 90 min.,cena 50 Kč/dítě)
Adaptační celodenní nebo vícedenní program

Adaptační celodenní nebo vícedenní program

Na tomto projektu spolupracujeme se SVČ Ostrava-Zábřeh. V případě zájmu o bližší informace p. Lubicu Kovářovou, tel. 774 999 120. Info o akci najdete na letáčku.

(doba trvání 60 min., cena 50 Kč/dítě)


Další programy najdete v "hudba".

(c) 2010 Marcela Sovadinová, Pavel Nowak